เสวนาพิเศษเพื่อสมาชิก LAB Club

เสวนาพิเศษเพื่อสมาชิก LAB Club

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ทางบริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน “เสวนาพิเศษเพื่อสมาชิก LAB Club โดยเฉพาะ เตรียมธุรกิจให้พร้อมกับเทคโนโลยี AI” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ดร.วโรดม ให้กับทางศิษย์เก่าวิศวะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง LAB Club โดยอนาคต AI จะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิต สังคม เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดด ซึ่งมีศิษย์เก่าหลายท่านทีมีความรู้เกี่ยวกับ AI ที่จะช่วยกันพัฒนาเครือข่าย AI มาใช้ในทางธุรกิจเพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0