งานสัมมนาอุปกรณ์ตรวจจับ Drone ( DJI Aero Scope)และGenetec Security Platform

งานสัมมนาอุปกรณ์ตรวจจับ Drone ( DJI Aero Scope)และGenetec Security Platform

ขอขอบพระคุณ​ท่าน ลูกค้า องค์กร​ หน่วยงานความมั่นคง​ ทหาร ตำรวจ การท่าอากาศยาน​ กรมการบิน กรมการปกครอง
กรมราชฑัณฑ์​ และ SI ที่มาร่วมงาน สัมมนา Aero Scope อุปกรณ์​ตรวจจับ Drone ของ DJI, Anti Drone อุปกรณ์​ต่อต้าน โดรน ของ Hikvision​ และ Genetec​ CCTV Security​ Platform อันดับ 1ของโลก จาก แคนาดา อย่างล้นหลาม