เข้าร่วมประชุมวิจัยเครื่องตรวจจับความเร็วรถยนต์ด้วยแสงเลเซอร์

เข้าร่วมประชุมวิจัยเครื่องตรวจจับความเร็วรถยนต์ด้วยแสงเลเซอร์

วันที่ 18 เมษายน 2562 คุณสมชาย ประจักษ์สูตร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัดได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมวิจัยเครื่องตรวจจับความเร็วรถยนต์ด้วยแสงเลเซอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานในฐานะที่บริษัทดิจิตอลโฟกัสจำกัดได้มีส่วนร่วมสนับสนุนทุนวิจัยทั้งนี้คุณสมชาย ประจักษ์สูตร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัดได้กล่าวว่าระทับใจท่าน พล.ต.ต.หญิง ดร. พัชรา สินลอยมา คณะบดีโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานมากเพราะท่านมุ่งมั่น พัฒนา​งานวิจัยของตำรวจไทยให้ก้าวหน้าเป็นอย่างมากและทีมงานวิจัย ทั้งขอ'ตำรวจและ สวทช ที่มุ่งมั่น พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ ตามนโยบายของรัฐบาล