อบรมเทรนนิ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโดรนสำรวจ และโดรนเกษตร สำหรับโครงการ Smart Farm

อบรมเทรนนิ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโดรนสำรวจ และโดรนเกษตร สำหรับโครงการ Smart Farm

วันที่ 18 - 19 เมษายน2562 ทางบริษัทดิจิตอลโฟกัส จำกัด ได้มีการอบรมเทรนนิ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโดรนสำรวจ และโดรนเกษตร สำหรับโครงการ Smart Farm จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ อบรมบินโดรนปฏิบัติการและโดรนการเกษตร รุ่นโดรน DJI Matrice 200 และ DJI Agras MG-1S และได้พาไปสอบเพื่อเอาใบอนุญาตินักบินโดรน