้ร่วมประชุมกับทีมงาน YITU ดูการบริหารแนวโน้มการตลาด กลยุทธ์การขาย

้ร่วมประชุมกับทีมงาน YITU ดูการบริหารแนวโน้มการตลาด กลยุทธ์การขาย

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 คุณสมชาย ประจักษ์สูตร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด และทีมงานได้ร่วมประชุมกับทีมงาน YITU ดูการบริหารแนวโน้มการตลาด กลยุทธ์การขาย และฝึกอบรมTrainingให้ความรู้แก่ตัวแทนจำหน่ายทุกท่านและเข้าเยี่ยมชมอาคารอัจฉริยะ